Rodríguez Cruz, F. A., Chacón Rendón, C. de J., & Rodriguez-Liñan, A. (2023). Realización electrónica de sistemas caóticos: Parte 3, en sistemas digitales. Ingenierias, 26(94), 3–17. https://doi.org/10.29105/ingenierias26.94-788